หอเกียรติยศ - คลาสสิค 4

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Alex2peu
วันที่ 05.02.2022 เวลา 00:45

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Superhatt
วันที่ 09.01.2022 เวลา 19:55

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
shreddered
วันที่ 24.11.2021 เวลา 10:38

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
Topster
วันที่ 17.02.2022 เวลา 18:12

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
RaouLZcataXD
วันที่ 12.01.2022 เวลา 16:00

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
enes1387
วันที่ 28.11.2021 เวลา 04:45

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
Nery Alberto Pumpido
วันที่ 06.02.2022 เวลา 15:38

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
Topster
วันที่ 03.01.2022 เวลา 12:39

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
sir0
วันที่ 24.11.2021 เวลา 06:59